Välkommen till Netjobs Group AB


Pressmeddelande 2024-06-28 

NetJobs Group AB (publ) har genomfört MBL-förhandlingar och ingått avtal avseende verksamhetsöverlåtelse