Ledning

NetJobs Group AB

Niklas Eriksson, VD

Född: 1980
Anställd sedan: 2020
Huvudsaklig utbildning: Fil. kand. Uppsala Universitet.
Tidigare befattningar: VD Hotell & Restaurang Bemanning, Vice VD Expandera Mera, VD NetJobs Group AB, Försäljningschef NetJobs Group AB.

Aktieinnehav: 156 650 st NetJobs aktier

Lukas Bacic, Försäljningsdirektör / Vice VD

Född: 1988
Anställd sedan: 2019
Huvudsaklig utbildning: Företagsekonomisk gymnasieutbildning
Tidigare befattningar: Affärsområdeschef Netjobs Group AB, Senior Consultant Assessit AB

Aktieinnehav: -

Sadaf Mohmand, KAM/Affärsutvecklare

Född: 1990
Ansvarig sedan: 2012
Huvudsaklig utbildning: Fil. kand. Psykologi, Stockholms universitet
Tidigare befattningar: Affärsområdeschef Netjobs Group AB

Aktieinnehav: -

Lena Strauss, Ekonomichef

Född: 1964
Ansvarig sedan: 2020
Huvudsaklig utbildning: Auktoriserad redovisningskonsult, medlem i FAR
Tidigare befattningar: Grundare och ägare av Lestra Ekonomi AB

Aktieinnehav: -