Finansiell Kalender

NetJobs Group AB

Årsstämman hölls onsdagen den 20 april 2022 klockan 14:00 i bolagets lokaler

Finansiell kalender 

Delårsrapport första kvartalet 2022: 13 maj 2022

Delårsrapport andra kvartalet 2022: 12 augusti 2022

Delårsrapport tredje kvartalet 2022: 11 november 2022

Bokslutskommuniké 2022: 10 februari 2023

Årsredovisning 2022: 24 mars 2023

Årsstämma: 26 april 2023

Delårsrapport första kvartalet 2023: 12 maj 2023

Delårsrapport andra kvartalet 2023: 11 augusti 2023

Delårsrapport tredje kvartalet 2023: 10 november 2023

Bokslutskommuniké 2023: 12 februari 2024