Finansiell Kalender

NetJobs Group AB

Årsstämman hölls onsdagen den 20 april 2022 klockan 14:00 i bolagets lokaler


Finansiell kalender 2022

Delårsrapport första kvartalet 2022: 13 maj 2022

Delårsrapport andra kvartalet 2022: 12 augusti 2022

Delårsrapport tredje kvartalet 2022: 11 november 2022

Bokslutskommuniké 2022: 10 februari 2023