Finansiell Kalender

NetJobs Group AB

Finansiell kalender 

2024

Bokslutskommuniké 2023: 12 februari 2024 

Delårsrapport första kvartalet 2024: 17 maj 2024 

Årsstämma: 3 juni 2024   

Delårsrapport andra kvartalet 2024: 30 augusti 2024 

Delårsrapport tredje kvartalet 2024: 29 november 2024 

Bokslutskommuniké 2024: 21 februari 2025 

2023

Årsstämma: 26 april 2023

Delårsrapport första kvartalet 2023: 12 maj 2023

Delårsrapport andra kvartalet 2023: 11 augusti 2023

Delårsrapport tredje kvartalet 2023: 10 november 2023

Bokslutskommuniké 2023: 12 februari 2024