Finansiell Kalender

NetJobs Group AB

Årsstämman hölls onsdagen den 9 juni 2021.

Årsredovisning för 2020

Årsredovisningen fanns tillgänglig från

23 april 2021


Årsredovisningen hölls tillgänglig hos bolaget och på dess hemsida.


Rapporttillfällen för räkenskapsår 2021

Årsredovisning 2020                                 23 april 2021

Delårsrapport 1 jan - 31 mars                      28 maj 2021

Delårsrapport 1 jan - 30 juni                       27 aug 2021

Delårsrapport 1 jan - 30 sept                     26 nov 2021

Bokslutskommuniké 2021                          25 feb 2022


Finansiell kalender 2022

Delårsrapport första kvartalet 2022: 13 maj 2022

Delårsrapport andra kvartalet 2022: 12 augusti 2022

Delårsrapport tredje kvartalet 2022: 11 november 2022

Bokslutskommuniké 2022: 10 februari 2023