Styrelse

NetJobs Group AB

Henrik Kvick, Styrelseordförande

 • Född: 1977
 • Invald i styrelsen: 2004
 • Huvudsaklig utbildning: Civilingenjör Industriell Ekonomi Linköpings Tekniska Högskola.
 • Huvudsyssla/-uppdrag: Driver investeringsföretaget Trottholmen AB
 • Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande Acroud (publ), Styrelseordförande Trottholmen AB.
 • Tidigare befattningar: Styrelseordförande Speqta AB (publ), Styrelseledamot Tradedoubler AB (publ), Styrelseledamot Fram Skandinavien AB (publ), Styrelseledamot Entraction AB(publ), Grundare och VD NetJobs Group AB (publ)
 • Aktieinnehav: 26 508 598 aktier och genom bolag.
 • Oberoende gentemot bolaget och större aktieägare: Jaj/Nej


Niklas Eriksson, Styrelseledamot
 • Född: 1980
 • Invald i styrelsen: 2019
 • Huvudsaklig utbildning: Fil. kand. Uppsala Universitet.
 • Huvudsyssla/-uppdrag: VD NetJobs Group AB.
 • Tidigare befattningar: VD Hotell & Restaurang Bemanning, Vice VD Expandera Mera, VD NetJobs Group AB, Försäljningschef NetJobs Group AB.
 • Övriga styrelseuppdrag: Inga
 • Aktieinnehav: 156 650 aktier.
 • Oberoende gentemot bolaget och större aktieägare: Nej/JaBaltsar Sahlin, Styrelseledamot
 • Född: 1979
 • Invald i styrelsen: 2019
 • Huvudsaklig utbildning: Civilingenjör Industriell Ekonomi, Linköpings Tekniska Högskola.
 • Huvudsyssla/-uppdrag: Grundare och VD Mynt AB.
 • Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande Upsales Technology (publ), Styrelseledamot i Mynt AB, Styrelseledamot i Aldea Capital AB.
 • Tidigare befattningar: Strategikonsult samt chef för tillväxtprogram på Ericsson AB, Managementkonsult Applied Value AB.
 • Aktieinnehav: 697 aktier.
 • Oberoende gentemot bolaget och större aktieägare: Ja/Ja