Pressmeddelanden

Netjobs Group AB

Pressmeddelanden

2024-06-28 NetJobs Group AB (publ) har genomfört MBL-förhandlingar och ingått avtal avseende verksamhetsöverlåtelse 

2024-06-28 Rättelse: Kommuniké från extra bolagsstämma i NetJobs Group AB (publ) den 28 juni 2024 

2024-06-28 Kommuniké från extra bolagsstämma i NetJobs Group AB (publ) den 28 juni 2024

2024-06-11 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I Netjobs Group AB

2024-06-11 NetJobs Group AB (publ) kallar till bolagsstämma med anledning av anbud om överlåtelse av bolagets verksamhet

2024-06-03 Stämmokommuniké 2024

2024-05-17 Delårsrapport 1 januari - 31 mar 2024

2024-04-29 Kallelse till årsstämma i Netjobs Group AB

2023-04-16 Årsredovisning och koncernredovisning 2023

2024-02-12 Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2023

2023-08-11 Delårsrapport 1 januari - 30 sep 2023

2023-08-11 Delårsrapport 1 januari - 31 jun 2023

2023-05-12 Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2023

2023-05-09 Netjobs Group avyttrar domän 

2023-04-26 Stämmokommuniké 2023

2023-03-27 Kallelse till årsstämma i Netjobs Group AB

2023-03-24 Årsredovisning och koncernredovisning 2022

2023-02-10 Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2022

2022-11-11 Delårsrapport 1 januari - 30 sep 2022

2022-08-12 Delårsrapport 1 januari - 30 jun 2022

2022-05-13 Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2022

2022-04-20 Stämmokommuniké 2022

2022-03-25 Årsredovisning och koncernredovisning 2021

2022-03-18 Kallelse till årsstämma i Netjobs Group AB  

2022-02-25 Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2021

2022-02-10 Netjobs arrangerar Medrekmässan 16 mars 2022

2021-11-26 Delårsrapport 1 januari - 30 september 2021

2021-08-27 Delårsrapport 1 jan - 30 juni 2021

2021-06-11 Netjobs refianisierar lånestruktur

2021-06-09 Stämmokommuniké 2021   

2021-05-28 Delårsrapport 1 jan - 31 mar 2021

2021-05-05 Kallelse till årsstämma i Netjobs Group AB 

2021-04-23 Årsredovisning och koncernredovisning 2020

2021-03-03 Netjobs Group AB tecknar avtal gällande checkkredit om 0,9 MSEK

2021-02-26 Netjobs bokslutskommuniké 2020

2020-11-27 Delårsrapport 1 jan - 30 sep 2020

2020-10-16 Kommuniké från extra bolagsstämma 16 okt 2020

2020-09-28 Kallelse till extra bolagsstämma i Netjobs Group AB

2020-09-28 Styrelsen för Netjobs Group AB föreslår en kvittningsemission av aktier för cirka 2 MSEK

2020-08-28 Delårsrapport 1 jan - 30 juni 2020

Rättelse stämmokommuniké Netjobs Group AB

2020-07-01 Stämmokommuniké 2020

2020-06-30 Netjobs Group stärker eget kapital genom ovillkorat aktieägartillskott från Trottholmen AB

2020-05-28 Trottholmen AB utökar sitt ägande i Netjobs Group

2020-05-28 Kallelse till årsstämma i Netjobs Group AB

2020-05-15 Delårsrapport 1 jan - 31 mars 2020

2020-05-08 Rättelse årsredovisning för verksamhetsåret 2019

2020-05-27 Årsredovisning och koncernredovisning 2019

2020-04-23 Netjobs Group AB senarelägger årsredovisning till 7 maj

2020-04-28 NetJobs Group senarelägger årsstämman och årsredovisning 

2020-03-31 NetJobs Group AB korttidspermitterar och ger information om påverkan av COVID-19

2020-02-21 Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2019 

2019-11-08 Delårsrapport 1 januari - 30 september 2019

2019-10-15 NetJobs Group tecknar avtal om likviditetsgaranti 

2019-08-23 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2019

2019-06-19 Ekonomichef/CFO Anna Björfell aviserar att hon lämnar verksamheten senast den 30:e september 2019 

2019-06-10 Jonas Bertilsson utsedd till ny tillförordnad VD 

2019-06-03 Niklas Eriksson ny VD 

2019-06-03 Lukas Bacic ny Försäljningsdirektör och vice VD 

2019-05-15 Stämmokommuniké från årsstämma i NetJobs Group AB 

2019-05-15 Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2019

2019-04-17 Årsredovisning och koncernredovisning 2018 

2019-04-16 NetJobs Group AB beslutar om riktad nyemission om cirka 3,0 miljoner kronor 

2019-04-12 KALLELSE till årsstämma i NetJobs Group AB 

2019-03-06 Georg Tsaros slutar som VD, ny tillförordnad VD Johan Henriksson 

2019-02-22 Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2018

2018-11-12 NetJobs Group AB återupptar vilande finsk verksamhet 

2018-11-09 Delårsrapport 1 januari - 30 september 2018

2018-08-24 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2018 

2018-08-13 Netjobs lanserar tjänst för autonom profilering och matchning

2018-06-27 NetJobs Group AB lanserar ny design 

2018-05-16 Stämmokommuniké från årsstämma i NetJobs Group AB 

2018-05-16 Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2018

2018-04-13 Årsredovisning och koncernredovisning 2017 

2018-04-12 Förtydligande till kallelse till årsstämma i NetJobs Group AB 

2018-04-12 KALLELSE till årsstämma i NetJobs Group AB 

2018-02-28 Georg Tsaros utsedd till ny VD 

2018-02-23 Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2017

2018-02-23 Komplettering till Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2017 gällande MAR-information

2017-05-15 Stämmokommuniké 2017  

2017-04-10 KALLELSE till årsstämma i NetJobs Group AB 

2016-11-01 NetJobs förvärvar 18,6% av aktierna i Onrec AB 

2016-10-27 Ny VD i NetJobs Group 

2016-08-19 Niklas Eriksson slutar som VD 

2016-05-12 Stämmokommuniké 2016

2016-04-08 KALLELSE till årsstämma i NetJobs Group AB 

2015-11-12 Stämmokommuniké från extra bolagsstämma i NetJobs Group AB 

2015-10-29 Styrelsens redogörelse avseende förvärvet av inkråmet i Medrek Rekrytering AB och Skoljobb Sverige AB 

2015-10-29 KALLELSE till extra bolagsstämma i NetJobs Group AB 

2015-10-28 NetJobs Group AB förvärvar inkråmet i konkurrenterna Skoljobb Sverige AB och Medrek Rekrytering AB 

2015-05-12 Stämmokommuniké 2015 

2015-04-10 NetJobs Germany GmbH flyttar till större lokaler för fortsatt expansion 

2015-04-10 KALLELSE till årsstämma i NetJobs Group AB 

2015-03-17 Ny försäljningschef på NetJobs kontor i Stockholm 

2014-10-27 Inbjudan till presentation av Q3 rapport 

2014-09-29 NetJobs rekryterar Christoffer Johansson som ny Global Sales Director 

2014-05-08 Stämmokommuniké 2014

2014-04-04 KALLELSE till årsstämma i NetJobs Group AB 

2014-04-04 Justerat resultat efter skatt i NetJobs Group AB avseende 2013 

2013-12-11 NetJobs anställer Country Manager Norge 

2013-12-11 NetJobs öppnar nytt säljkontor i Norge 

2013-06-23 Stämmokommuniké från extra bolagsstämma i NetJobs Group AB 

2013-05-31 KALLELSE till extra bolagsstämma i NetJobs Group AB 

2013-05-27 Ny VD i NetJobs Group AB 

2013-05-27 NetJobs Group AB förvärvar inom bemanning och rekrytering 

Stämmokommuniké 2013 

2013-04-04 KALLELSE till årsstämma i NetJobs Group AB 

2013-03-28 Netjobs beslutar om ny utdelningspolicy

2013-03-13 Ändring av datum för årsstämma och delårsrapport

2013-03-28 Ny Rekryterings- och Utbildningschef i NetJobs Group AB

2013-01-07 Ny Online Chef i NetJobs Group AB 

2013-12-17 Ny operativ chef i NetJobs Group 

2012-11-13 Förvärv av domänen www.techjobs.com 

2012-05-10 Stämmokommuniké 2012 

2011-12-20 Ny VD i NetJobs Group AB 

2011-10-27 NetJobs lanserar CV sök 

2011-09-22 NetJobs stärker sin närvaro i Tyskland 

2011-09-14 NetJobs lanserar finansiell plan till 2013 

2011-08-31 Inbjudan till presentation av ny finansiell plan 

2011-06-22 Ändring av rapportdatum - halvårsrapport

2011-05-23 NetJobs re-designar hela nätverket 

2011-05-10 Stämmokommuniké 2011 

2011-04-11 KALLELSE till årsstämma i NetJobs Group 

2011-04-05 Ny Försäljningschef på NetJobs Group 

2011-03-30 NetJobs Group AB har förvärvat premiumdomänen www.NetJobs.com 

2011-03-30 Svensk Internetrekrytering byter namn till Netjobs Group

2011-03-22 Ny Vice VD i Svensk Internetrekrytering AB 

2011-02-04 Inbjudan till presentation av Svensk Internetrekryterings bokslutskommuniké 

2011-01-17 KALLELSE till extra bolagsstämma  

2010-11-08 Sök och bevaka jobb via mobilen 

2010-09-27 Expansion mot tyska marknaden 

2010-09-21 Ny Marknadschef 

2010-08-09 Öppnar säljkontor i Oslo 

2010-08-09 Ny IT-plattform för Karriärguidens nätverk

2010-05-07 Frank Ljungstedt ny VD 

2010-04-26 Ny ekonomichef