We Make People Grow

Join Us to build Swedens #1 Job Platform

Våra värderingar

En kultur som inspirerar och skapar framåtanda. Vår företagskultur är Netjobs hjärta och själ. Vår framgång bygger på Ambitiösa människor som sprider positiv Energi och är Teamplayers. På Netjobs lever vi våra värderingar varje dag och har det som utgångspunkt när vi rekryterar och premierar. 

Breathe
Ambition
Vi har en Performance-kultur i NetJobs som bygger på målmedvetna människor med stark integritet. Vi har ett gränslöst mindset där vi tror att allting är möjligt med rätt attityd. Vi är målinriktade i grunden, det är vårt DNA

Share
Energy
Vi tror positiv energi är grunden till en bra arbetsmiljö och starka team. Vi är optimistiska, sprider positiv energi, är lösningsfokuserade och lyfter varandra. Vi fira framsteg, har kul tillsammans och har ett gränslöst mindset att allt är möjligt.

Act like a
Teamplayer 
Vi värdesätter människor som är lagspelare. Vi respekterar, stöttar och bryr oss om varandra. Vi delar med oss av våra erfarenheter och kunskaper till varandra. Vår övertygelse är att samarbete ger ett bättre resultat och hjälper oss att uppnå våra mål.

Känns NetJobs rätt för Dig? Välkommen att maila in din ansökan till jonas.holma@netjobs.se om du delar NetJobs värderingar och kultur